Статут


Статут клубу.
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.  Шкільний клуб  є добровільним об`єднанням гуртківців Нововасилівського НВК, який спрямований на отриманні знань  молоді з розвитку підприємницької діяльності.
1.2. Діяльність клубу відбувається його учасниками у вільний від навчання час.
1.3. Клуб будується на принципах:
- толерантності;
- доброзичливості та поваги один до одного;
- активності та креативності;
1.4.  Членами клубу можуть бути учні Нововасилівського НВК підліткового та юнацького віку, що виконують статут клубу та беруть участь у роботі клубу;
1.5. Робочою мовою є українська;
1.6. Чисельність клубу може змінюватися але не менше п’яти чоловік;
2. Завдання та мета клубу.
2.1.  - розвиток лідерських якостей;
         - розвиток ефективного спілкування;
        - розвиток мотиваційної сфери;
        - розвиток творчого мислення;
        - поглиблення надання знань з області економіки та їх застосування на    практиці.
Мета клубу:
-           формування вміння і навичок відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів та здібностей членів клубу.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ.
- отримувати консультації від керівників клубу;
- ознайомлюватися з регламентом та роботою клубу;
- приймати активну участь в усіх видах та формах проведення засідань клубу;
- вступ на добровільній основі.
- обов’язкове дотримання Статуту.
3.1. Члени клубу мають право.
- вносити власні пропозиції щодо роботи клубу;
- отримувати інформацію щодо діяльності клубу;
- презентувати результати, як індивідуальної діяльності, так і результати командної роботи;
- отримувати заохочувальні нагороди чи призи;
- за власним бажанням виходити з членства клубу.
3.2. Члени клубу підприємців зобов’язані:
- виконувати рішення загальних зборів;
- приймати активну участь у виконанні завдань;
- дотримуватись принципів та правил  Клубу.
4. Контроль за діяльністю клубу:
4.1. Контроль за роботою клубу проводить директор Нововасилівського НВК.
4.2. Вразі надходження коштів до клубу контроль за ними надається керівнику клубу.
5. Регламент роботи клубу.
5.1. Робота клубу проводиться два рази на місяць. 
 5.2. Під час канікул клуб не працює, тому цей період не вноситься до плану.
6. Порядок внесення змін до статуту:
 Зміни та доповнення до Статуту клубу затверджуються на  загальних зборах більшістю голосів членів клубу.
7. Припинення роботи клубу.
Рішення про припинення роботи клубу приймається більшістю голосів учасників проекту на загальних зборах.  

Немає коментарів:

Дописати коментар