Навчальні матеріали


Заняття «В чому полягає раціональна поведінка споживача».

Мета: навчитись оцінювати й розуміти поведінку споживача, розкрити зміст економічних категорій «спадна корисність», «маржиналізм»,  «закон спадної граничної корисності», «ціна вибору», уміти аналізувати структуру споживання.
Тип уроку : урок вивчення нового матеріалу.
ХІД ЗАНЯТТЯ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК.
Бесіда за запитаннями.
 1. Розкрийте поняття «потреби споживача», їх види, чому вони безмежні.
 2. Добре чи ні , коли потреби зростають.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
1. Гранична корисність благ – основа споживчого вибору.
Розповідь вчителя.
            Кожна людина чи підприємство є споживачем життєвих благ, тому аналізувати їх поведінку на ринку дуже важливо.
            Поведінка споживача характеризується тим, що він, учасник ринку, прагне мати максимальну корисність при стабільному наборі переваг. При цьому споживач враховує наявну інформацію про насиченість ринку різноманітними благами.
            Споживачем на ринку може бути окрема людина, яка діє самостійно. У цьому випадку суб’єкт економічної діяльності називається фізичною особою. Коли люди діють на ринку від імені підприємства чи офіційно зареєстрованої організації, то вони – юридична особа.
            Економічна наука вважає, що поведінка людей як споживачів пов’язана з поняттями: спадна корисність і ціна вибору (альтернативні витрати). Тому закономірно, що споживач на ринку поводиться раціонально:
1)      купує те, що для нього важливе, першочергове. В основі «купити чи не купити» лежить його суб’єктивна оцінка, яка у різних людей різна;
2)      людина завжди оцінює додаткове споживче благо з точки зору того, є воно в нього чи немає. Теорія маржиналізму виходить з того, що цінність блага визначається цінністю останньої одиниці цього блага.    ( Маржиналізм – один з напрямків економічної теорії, виник у середині ХІХ століття, поширився у 70-х роках ХХ століття. Автори : Карл Менгер, Уїльям Стенлі Джевонс, Леон Вольрас.   Основа- теорія граничної корисності, згідно з якою ринкова ціна товару визначається не суспільно необхідними витратами праці, а ступенем насичення потреби в ньому, корисністю останньої одиниці запасу певного виду товарів.                                                                                 Гранична корисність блага – вигода, яку споживач отримує від використання додаткової одиниці однорідного блага.
Існує закон спадної граничної корисності, який пояснює поведінку споживача за висловом Г.Госсена : «Задоволення, яке отримує людина від блага зменшується із зростанням кількості одиниць однорідного блага, які перебувають в її розпорядженні , а тому всі потреби людей мають тенденцію до насичення».

Приклад. В одному з випусків журналу «Єралаш» був сюжет, де хлопчик на спір з товаришем їв вподобані тістечка. Він з’їв їх дуже багато, але поступово робив це все повільніше через силу. А коли з’явилась мама і радісно показала йому тістечка, які купила, то що відбулося? Поясніть , чому хлопчина не зрадів?

3)      Структура споживання постійно змінюється, але люди завжди прагнуть, щоб вона    була оптимальною , тобто найкраще задовольняла потреби за даних ресурсів. Роблячи вибір, людина, підприємство чи країна втрачають можливість використання обмежених ресурсів в іншому напрямку. Цей вибір, як ми вже знаємо, називається ціною вибору або альтернативними витратами.

Правило максимізації корисності записати в зошит, опрацювавши текст підручника на ст. 23.
Рольова гра    У родині 4 члени : батько-бізнесмен, мати-домогосподарка, син-старшокласник, бабуся-пенсіонерка. До Нового року родина вирішила зробити собі спільний подарунок, але думки поділилися з приводу придбання : музичного центру, нового телевізора, комп’ютера або швейної машинки. Як ви гадаєте, яку пропозицію вніс кожен з членів родини і який предмет буде придбано? Обґрунтуйте свій висновок.
2. Закономірності економічної поведінки споживача.
1. Споживач поводиться раціонально.
2. При виборі користується суб’єктивною оцінкою.
3. Діє закон спадної граничної корисності.
4. Прагне до оптимальної моделі структури споживання.

ІУ.ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ.
Вправа. Назвіть всі основні види витрат вашого сімейного споживання за тиждень і зведіть у таблицю.
Структура тижневого сімейного споживання


Види витрат
Сума витрат , грн
Проценти за видатками витрат, %
Планова сума витрат, грн
1.2.Всього
V.ПІДСУМОК УРОКУ. Оцінювання.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Опрацювати текст підручника ст.22-23. Закінчити складання таблиці. Виконати завдання 5,6, 10.


Заняття «Усе починається з потреб».

Мета: сформувати поняття про потреби як основу економічного життя людини, суспільства, пояснити класифікацію потреб.
Тип уроку: комбінований.
ХІД ЗАНЯТТЯ
І. Організаційна частина уроку
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
 1. Запитання до теми підручника.
 2. Приклади народної мудрості економічного мислення.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Девіз уроку: „Людські істоти – це нещасні створіння, обтяжені потребами, які вони мусять усе життя задовольняти”. (К.Р.Макконнел)
1.      Що таке потреби.
- Бесіда з учнями про потреби.(Це необхідність , бажання, відчуття нестачі чогось суттєвого, без чого не може обійтись людина.) . Запишіть свої потреби.
- Чи всі потреби рівноцінні, які з них першочергові, чи можна від деяких відмовитись?

Потреби – усі фізичні й духовні відчуття людиною певної необхідності.

2.      Класифікація потреб.
.А. За значенням для життя
·        базові  (первинні, повітря, їжа, вода)       
 • вторинні (сучасна освіта, медицина, житло, модний одяг)
                       
Б. За засобом задоволення.           
 • матеріальні  (повітря, вода, їжа, житло, одяг)       
 • духовні (потреба знань, духовні,культурні потреби)
                                   
В. За способом задоволення        
 • особисті            
 • колективні

Г. За часом.  
 • поточні          
 • перспективні

3.      Безмежність потреб. Зростання потреб.
Зростання потреб пов’язано з психологією людини
Потреби зростають: кількісно і якісно
Потреби залежать від  віку й освіченості,  місця проживання, статі людини  , стану  здоров’я, професії, національної  належності
4. Піраміда потреб.
Розглянути піраміду потреб за Маслоу. 
Фізіологічні потреби – це ті, без задоволення яких людина не може жити.
1. Запишіть те, що дає можливість задовольнити фізіологічні потреби : Машина, кран, вода, Кавун, їжа , дерево, повітря , ліс, басейн, сонце, дім, комп’ютер.
2. Хто чим буде задовольняти потреби в їжі?
Француз                    Спагеті
Італієць                      М’ясо по-французьки
Американець                        Вареники
Українець                  Гамбургер

Потреба в безпеці
1. Що ви розумієте під безпекою?
2. Які небезпечні ситуації можуть виникнути на дорозі?
3. Є небезпечні ситуації, які не залежать від людей. Це стихійні лих. Назви ті, які знаєш.
4. Які заходи безпеки потрібно вживати у випадках : пожежі, повені, землетрусу?

Потреба в здоров’ї (Що таке здоровий спосіб життя? Що потрібно робити , щоб бути здоровим? Чи потрібні щеплення?)
Потреба в освіті ( Переконайте мене, що необхідно вчитися. Який предмет подобається? Чому? Що таке професійна освіта?)
Потреба в спілкуванні (Пригадайте фільми, літературні твори, де герой потрапляє на безлюдний острів, на якому поговорити ні з ким. Як передавали інформацію в далекому минулому?

ІУ. Закріплення вивченого матеріалу
Опрацювати текст для додаткового читання на ст.13.

У. Підсумок уроку.
Виховний елемент уроку: наголосити на залежності потреб від звичок, які можуть бути корисними ( навчання, читання) або шкідливими ( куріння, алкоголізм, лінощі)

VІ. Домашнє завдання.
1. Опрацювати ст.11 -ст.13, ст. 18-21. Дати відповіді на питання 1,4,5,6 до теми 1.

2. На прикладі казкового героя Буратіно перелічити його потреби і класифікувати їх.


Мотиваційний тренінг
«Знайди  свій  шлях у виборі професії»

Мета. Активізація  процесу самопізнання, свідомого професійного вибору старшокласників, розвиток навичок самоаналізу, планування, розширення уявлення про світ професій та їхні особливості.

Вступ. Оголошення теми, мети тренінгу.
Рухівка "Привіт"
Привітайтесь з кожним учасником користуючись руками, колінами, плечами.
Вправа "Правила групи"
Тренер пропонує наступні правила: "Бути активним", "Бути уважним до інших". Обговорення:  "В чому, в яких діях ці правила будуть проявлятися? Які правила ще потрібні групі?".
Знайомство "Я мрію стати..."
Кожен з учасників гри має сказати "Я мрію стати..." і обґрунтувати свою відповідь. Гра дає змогу учням продемонструвати і проаналізувати найпопулярніші професії сьогодення, актуалізувати проблему професійного самовизначення.
Вправа "За і проти"
Учасники поділяються на три групи 1 – підбирає аргументи "За" до теми: "Чи  потрібно в житті ставити перед собою цілі?", 2 – аргументи "проти" цієї тези, 3 – знаходить сфери життя,  в яких  непотрібно  планування, означення мети,  і сфери – для яких це обов’язково.

Експеримент "Влучити в десятку"
Мета: формування вміння реалізовувати поставлені цілі.
Учасники пробують паперовою кулею влучити в "Десятку".
Обговорення:
§     Чи було застережено, що кидати кулю можно лише не рухаючись з місця?
§     Чи було застережено, що ні в  в якому разі не можна підходити до дошки, не можна повторювати кидок?
§     Чи згодні Ви з наступними   висловавами "Недостатньо мріяти, варто конкретизувати свої цілі і шукати шляхи їх досягнення. Якщо щось із задуманого не вдалося, потрібно вчитися знаходити плюси в тому, що відбулося".

Вправа "Знайди позитивні наслідки"
Мета. Формувати позитивне відношення до своїх помилок.
Учасники вспамятовують якусь свою невдачу і формулюють її позитивні наслідки . Потім спілкуються у колі обговорюють свої висковки, шукаючи своїх однодумців. В колі  зачитуються найпоширеніші висновки, обговорюються.

Гра "Асоціації"  (4 хв.)
Мета: визначити особисте ставлення учнів до професій.
Учасникам гри дають завдання "Назвіть 1-2 поняття, які спадають вам на думку, коли чуєте слово "професія". Усі названі асоціації записують на ватман і обговорюють. Слід звернути увагу учнів на те, що асоціації в усіх різні і найчастіше вони відображають особисте ставлення людини до проблеми (професії), яка їх хвилює. З’ясовують причини виникнення асоціацій.

Вправа "День із життя"(10 хв.)
Мета: збагатити уявлення учнів про світ професій і їхні особливості.
Учням роздають аркуші різного кольору з назвами професій: продавець, програміст, водій, модельєр, ветеринар.
Учні групуються по 3-4 відповідно до професій. Тренер дає завдання:
Скласти розповідь про типовий робочий день людини тієї професії, яка в кожній групі. Ця розповідь має бути лише зі слів-іменників.
Наприклад, розповідь про робочий день учителя може бути такою: дзвінок – сніданок – дзвінок – урок – двієчники – запитання – відповідь – трійка – перерва – вчительська – скандал – директор – урок – відмінники – дзвінок – дім – ліжко.

Гра "Подарунок"(20хв.)
Мета: виявити найхарактерніші особливості деяких професій, показати людям цих професій свою вдячність.
Учням роздають аркуші різної форми, за якими вони мають згрупуватися. На них написано назви професій і деякі з них виділено. Тренер ставить запитання: "Як ви думаєте, що об’єднує професії цих груп?"(учні висловлюють свою думку) Потім дають наступне завдання: "Уявіть собі, що ваш товариш має певну професію. Він запросив усіх до себе на день народження. Відмовитися і не піти не можна. Ваше завдання – придумати і виготовити подарунок вашому товаришу. При цьому важливо виконати три умови. Подарунок має:
1.                  містити натяк на його професію;
2.                  бути незвичайним і веселим;
3.                  бути доступним вам за ціною."
Професії, які пропонуються для вправи:
1.                  лікар, учитель, офіціант, юрист;    
2.                  слюсар, токар, машиніст, штукатур;
3.                  садівник, агроном, геолог, лісничий;
4.                  бухгалтер, коректор, економіст, інженер;
5.                  художник, композитор, актор, скульптор.
Гра "Бінго"(5 хв.)
Мета: дати можливість учням наочно побачити свої здібності й усвідомити можливість їхньої реалізації.
Учасникам гри роздають аркуші паперу, з яких вони повинні "вирізати" руками ім’я­­. На голові – професію, яку мріють здобути. Права рука – це їхні здібності, які вже є для обраної професії. Ліва рука – чого дитина має навчитися. Права нога – де вона може навчитися цієї професії. Ліва нога – де зможе працювати.
Учні розповідають про своє "Бінго".
Вправа "Об’ява"
Складіть об’яву "Шукаю роботу". Напишіть, що Ви вже зараз вже вмієте робити, чим можете заробити копійку, допомогти батькам.
Читаємо, обговорюємо, які з об’яв реальні.
Вправа "Валіза"
Передаємо по кругу листки – презентації ( вправа №1) дописуємо, що вважаємо потрібним цій людині в житті для досягнення мети ( здібності, навички, знання ).
Підбиття підсумків

Висновок "Усе залежить від тебе"(5хв.)
Колись давно у Стародавньому Китаї жив розумний, але дуже пихатий мандарин. Щодня він лише приміряв убрання та розмовляв з підданими про свій розум і згадував про давню зустріч з імператором. Так минали дні за днями, роки за роками… Аж ось пройшов по всій країні поголос, що неподалік від кордону з’явився мудрець, розумніший за всіх на світі. Дійшов той поголос і до нашого мандарина. Дуже він розлютився: хто може називати якогось ченця  найрозумнішою людиною у світі?! Але нікому не виказав свого обурення, а запросив мудреця до себе в палац, задумавши обдурити ченця: "Я візьму в руки метелика, сховаю його за спиною і запитаю, що в мене в руках – живе чи мертве. І якщо чернець скаже, що живе – я задушу метелика, а якщо мертве – я випущу його."
…І ось настав день зустрічі. У пишній залі зібрались багато людей, усім хотілось подивитись на двобій найрозумніших людей у світі.
Мандарин сидів на своєму троні, тримав за спиною метелика і з нетерпінням чекав приходу ченця. Аж ось двері відчинились, і до зали увійшов невеличкий худорлявий чоловік. Він підійшов до мандарину привітався і сказав, готовий відповісти на будь-яке його запитання. І тоді, зло всміхаючись мандарин сказав: "Скажи мені, що я тримаю в руках – живе чи мертве?". Мудрець трохи подумав, усміхнувся й відповів: "Все у твоїх руках!" Збентежений мандарин випустив метелика з рук, той полетів на волю, радісно тріпочучи своїми яскравими крильцями.
Вправа "Телеграма"
Складіть телеграму (10-15 слів)_  про ваші враження з цього тренінгу.
Знайомство. "Хто Я?"
Поділіть аркуш паперу на 2 віконця. В першому зобразіть свої інтереси, тобто ті справи, сфери знань, спорту, мистецтва, все, що вас цікавить, в другому – те, в чому ви досягли певних успіхів, маєте здібності, хист.


Немає коментарів:

Дописати коментар